• 0342 317 18 11

Yazışma Adresi

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 27310 Şehitkmail Gaziantep

Direkt Hat (Bölüm Sekreterliği)

0 342 317 1811

E-Mail

psikoloji@gantep.edu.tr