• 0342 317 18 11

Bölüm Hakkında;

Yakın bir gelecekte lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlaması planlanan Psikoloji Bölümü’nün;

-       Deneysel Psikoloji,

-       Klinik Psikolojisi,

-       Gelişim Psikolojisi,

-       Sosyal Psikoloji anabilim dallarına ayrılarak 4 anabilim dalından oluşması hedeflenmektedir.

Vizyon

       Gelecek yıllarda üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda;

  • Ulusal ve uluslararası alanda kabul görmek,
  • İzlenen bilimsel yöntemler ve etik çerçeveler ekseninde çağdaş psikolojinin ülkemizdeki ilerleyişine katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek bir psikoloji bölümü olmak. 
  • Gaziantep ili başta olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek güçlü bir bilimsel çekim merkezi haline gelmek.

Misyon

  • Psikoloji Bölümünün amacı, psikolojinin farklı alt alanlarında çalışacak, meslek etiğine sadık, psikolojide temel kuram ve yöntem bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek, üretilen psikoloji bilgisini yaşamın her alanına aktararak var olan sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.